Οι υπηρεσίες μας

Στο κέντρο μας θα βρείτε σύγχρονο εξοπλισμό και ασφαλές περιβάλλον για το παιδί σας.

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Χρησιμοποιώντας σύγχρονες μεθόδους #μελέτης καταφέρνουμε να οργανώσουμε και να βελτιώσουμε τη σχολική επίδοση, κάνοντας τη μάθηση όχι μόνο ουσιαστική αλλά και ευχάριστη.

Υπάρχει η δυνατότητα #παραλαβής του παιδιού σας από το σχολείο του μετά την λήξη του ωραρίου με μελέτη και φύλαξη στο κέντρο μας, ενώ όταν τα σχολεία είναι κλειστά κατά τη διάρκεια των διακοπών Χριστουγέννων, Πάσχα και Καλοκαιριού... υπάρχει για σας το Παιδαγωγείν με #δραστηριότητες και ευχάριστες δράσεις.


Οι μαθητές μελετούν καθημερινά όλα τα σχολικά τους μαθήματα για την επόμενη ημέρα, με την καθοδήγηση κι επίβλεψη επιστημονικά καταρτισμένου εκπαιδευτικού προσωπικού. 

Οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί αναλύουν ξεχωριστά σε κάθε μαθητή το μάθημα, τον τρόπο με τον οποίο θα διαβάσουν και τον καθοδηγούν στη μελέτη του. Λύνουν τις πιθανές απορίες και στο τέλος τους εξετάζουν ατομικά.

Έτσι, οι μαθητές έρχονται σε επαφή με πρακτικές, ιδιαίτερα χρήσιμες για την εκπαιδευτική τους πορεία, γίνονται ανεξάρτητοι και αυτόνομοι.

Μπαίνουν σ ένα πρόγραμμα, που το ακολουθούν σε όλη τους την μαθησιακή ζωή.


ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Παράλληλα πέραν της προετοιμασίας των σχολικών μαθημάτων, προσφέρεται σε καθημερινή βάση δημιουργική απασχόληση, η οποία έχει ως απώτερο σκοπό να διευρύνει τις γνώσεις, την ομαδικότητα, την συνεργασία, να προωθήσει τα ταλέντα και να διευρύνει τους πνευματικούς ορίζοντες των μαθητών. 

Επίσης οι μαθητές μέσω αυτής της εκπαιδευτικής δραστηριότητας έχουν την δυνατότητα να ξεκουραστούν και να αποσυμφορηθούν από το στρες και την πίεση της καθημερινότητας και να ψυχαγωγηθούν. 


ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ

Γίνεται από το κέντρο μελέτης αξιολόγηση του μαθητή όπου αναλύεται η μαθησιακή του ικανότητα και η προσωπικότητα του. Ανά τακτά διαστήματα καλούμε σε προσωπικό ραντεβού τους γονείς για να ενημερωθούν για την πορεία του παιδιού. 

Με τη συμβουλευτική γονέων προτείνονται τρόποι με τους οποίους οι γονείς θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα της προεφηβικής και εφηβικής ηλικίας για να υπάρξει μια συνεργασία και ουσιαστική σχέση μεταξύ γονέων και παιδιών. 


ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΚΟΠΩΝ-ΑΡΓΙΩΝ

Το καλοκαίρι τίθεται το βασανιστικό ερώτημα για πάρα πολλούς γονείς: 

τι θα κάνω με τα παιδιά μου;

Την απάντηση έρχεται να δώσει το Παιδαγωγείν το οποίο διοργανώνει δράσεις-Camp με διασκεδαστικά παιχνίδια, αθλοπαιδιές και πολλές ξεχωριστές δραστηριότητες.