Προσιτά Δίδακτρα 

Το ποσό των διδάκτρων συμφωνείται την ημέρα εγγραφής,  αναλόγως των αναγκών του/της μαθητή/τριας και του πακέτου επιλογής.

  • Η φοίτηση είναι 10μηνη (από Σεπτέμβριο έως και Ιούνιο).
  • Η εξόφληση των διδάκτρων πραγματοποιείται προκαταβολικά εντός του πρώτου 5θήμερου κάθε μήνα.
  • Υπάρχει δυνατότητα πληρωμής με ημερήσιο υπολογισμό των διδάκτρων.

Σε περίπτωση συμμετοχής του παιδιού σας στο καλοκαιρινό μας camp θα υπάρξει έγκαιρη ενημέρωση για τις περιόδους και το ποσό συμμετοχής.

Το ίδιο ισχύει για την συμμετοχή σε εργαστήρια, παρακολούθηση σεμιναρίων, εκπαιδευτικές εκδρομές και τις επιπλέον εκπαιδευτικές δράσεις για παιδιά ηλικίας 2,5 -5 ετών.

Έκπτωση 10% (στο 2ο παιδί) παρέχεται για τους γονείς που έχουν 2 παιδιά στο Παιδαγωγείν.

Μειωμένη εγγραφή φοίτησης για την σχολική χρονιά 2023-2024.Εγγραφές καθ΄ όλη τη διάρκεια της χρονιάς!