ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΟ

ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Ε-ΔΟΑΤΑΠΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΙΤΛΟΥ 2ΟΥ ΚYKΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ1. ΠΑΡΑΒΟΛΟΠαράβολο 184,32€ (180€ + 2%χαρτ. + 20%ΟΓΑ χαρτ.) (ΦΕΚ 3165/B/30-12-2011). Το ποσό αυτό κατατίθεται μόνο στην Τράπεζα της Ελλάδος (αριθμ. Λογαριασμού του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 26072595, IBAN: GR05 0100 0240 0000 0002 6072 595). Στο αποδεικτικό κατάθεσης θα πρέπει να αναφέρεται ως καταθέτης ο πολίτης που υποβάλλει την αίτηση αναγνώρισης. Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.2. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥΤαυτότητα ή διαβατήριο σε ευκρινές φωτοαντίγραφο.3. ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣΣυμπληρώνεται και υπογράφεται μόνο από τον ενδιαφερόμενο για κάθε ένα από τα Ιδρύματα όπου σπούδασε για την απόκτηση του κρινόμενου τίτλου και είναι διαθέσιμο στο σύνδεσμο «Έντυπα - Οδηγίες» της αρχικής σελίδας https://e-doatap.doatap

Πληκτρολογήστε το κείμενό σας εδώ...